Otthon melege program 2019

Otthon melege program 2019

Az Otthon Melege Program kapcsán az elmúlt napokban terjedő megalapozatlan hírekkel ellentétben még nem indult el a pályázat!

Pályázók köre?

 • A pályázatra CSAK magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.
 • tulajdonostársak és haszonélvezők hozzájárulása szükséges a beruházáshoz megvalósításához és fenntartáshoz

Mire lehet a támogatást igénybe venni?
Olyan kizárólag hagyományos technológiával (vályog illetve falazott szerkezetű) épületek felújítására, amelyek 1996 előtt épültek, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek. Az egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező épület a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában áll és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi ház.

 

Nem lehet a támogatást igénybe venni, ha

 • már a beruházást megkezdték
 • ha az épületnek állékonysági problémája van (nyilatkozatban igazolni kell, hogy nincs)

 

A beruházás költsége

 • Önrész + vissza nem térítendő támogatás

 

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető

 

A támogatási arány a beruházás komplexitásától függ.

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek:

 1. Hőszigetelés+1 energiahatékonysági fejlesztés+min. 1 megújuló energia hasznosító rendszert kiépítése: az elszámolható költségek 55 %-a, de maximum 500.000,- Ft.
 2. Hőszigetelés+min. 1 megújuló energia hasznosító rendszert kiépítése esetén: az elszámolható költségek 50 %-a, de maximum 000.000,- Ft.
 3. Egy energiahatékonysági fejlesztés + egy megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése: az elszámolható költségek 45 %-a, de maximum 500.000,- Ft.
 4. Egy típusú fejlesztés: az elszámolható költségek 40 %-a, de maximum 250.000,- Ft.

Egy épületre 1 db pályázat nyújtható be.

Finanszírozás formája: utólagos finanszírozás, vissza nem térítendő támogatás

 

Támogatható tevékenységek köre:
Az épületburkot érintő beavatkozások vonatkozó rendelete: a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. számú melléklet – költségoptimalizált követelményszint.

 

Támogatható tevékenységek

 1. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása: A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget
 1. Homlokzatok és födémek hőszigetelése:
  • A pályázat beadását megelőzően saját költségen megvalósított hőszigetelési munkálatok esetében támogatás visszamenőleg nem igényelhető, azonban jelen pályázat keretében lecserélhető, vagy a meglévő hőszigetelő rendszer alkalmassága esetén újabb réteg fogadásával bővíthető.
  • !Országos Tűzvédelmi  Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
  • A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.
 1. Fűtési és/vagy használati meleg víz ellátó rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása 
  • Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra:
   • Használati melegvizet előállító berendezés cseréje,
   • Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása.
    Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak.
 1. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése
  A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése a pályázattal érintett teljes épület energiaigényének fedezésére szolgálhat.
  Támogatható megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, mint a meglévő fűtési- és /vagy használati melegvíz rendszert kiegészítő alábbi elemek:

  • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);
  • napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű5 , áramtermelés céljából)
  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.
   Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az I.-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.)

 Elszámolható költségek köre

 • Anyagköltségek
 • Munkadíj
 • Szakértői, tervezői, eljárási költségek
 • energetikai számítások és energiatanúsítványok (meglévő és tervezett állapotra
  vonatkozóan) készítésének költségei;
  • gépészeti tervdokumentáció költsége;
  • villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei;
  • gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo);
  • engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége;
  • kéményseprői szakvélemény költsége.
 • Egyéb, elszámolható költségek

 

A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye:

Pályázatot benyújtani 2019. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

 

Kötelezően csatolandó dokumentumok

Pályázati dokumentáció

 • pályázati adatlap
 • csatolandó mellékletek
  • a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő);
  • tulajdonostárs(ak)/haszonélvező(k) tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájárulása (2. számú melléklet szerint)
  • a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, pályázó nevére szóló bankszámlakivonat, banki igazolás
  • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);
  • a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány;
  • a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);
  • egy darab, a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés;

4. számú melléklet szerinti tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés

8 Comments on "Otthon melege program 2019"

 1. Dóráné Szaloky Gabriella | június 24, 2018 at 7:18 du. | Válasz

  A letölthető nyomtatványokhoz hol jutok hozzá? Hova kell küldeni a pályázatot?

 2. Dóráné Szalóky Gabriella | július 4, 2018 at 7:38 de. | Válasz

  A beruházáshoz lehet kiegészítés képpen kérni építési kölcsönt?
  a Max 750.000,- ft a vissza nem térítendő támogatás mellé.?
  A beruházásnak hány százaléka kell hogy legyen az önerő?
  A pályázatról van már letölthető adatlap és hol?
  Köszönettel: Dóráné Szalóky Gabriella

 3. Márton Sándor | július 4, 2018 at 7:42 du. | Válasz

  Szeretnék nyílászárókat és gázkonvektort cserélni.
  Ez melyik támogatási kategóriába esik a négyből? Én úgy értelmeztem, hogy az első három esetében mindegyikhez kell megújuló energia hasznosító rendszer kiépítése, tehát marad a negyedik. Ott azonban csak egy fejlesztés szerepel, így akkor csak vagy a nyílászárókra, vagy a gázkonvektor cserére nyújtható be a pályázat? Illetve a gázkonvektor cserére egyáltalán lehet-e pályázni? Ha ebben a pályázatban nem, akkor a tavalyihoz hasonlóan várható-e az idén is külön gázkonvektor cserére pályázat? (a tavaly lemaradtam róla).

 4. Szavcsák Zoltán | július 26, 2018 at 5:33 de. | Válasz

  Jó napot.
  Hova kell írnom mint magánszemély ha a kertes házam felújítására szeretnék nem vissza térítendő pályázatot beadni.

 5. Wágner Veronika | július 28, 2018 at 12:25 du. | Válasz

  Szeretném megkérdezni, hogy most jelenleg van-e érvényben bármilyen pályázat? Mert minden oldal egy másik oldalra visz, de semmi konkrétum nincs sehol.

 6. Dr. Szánthó Györgyné | augusztus 2, 2018 at 10:23 de. | Válasz

  Tisztelettel érdeklődöm még lehet-e pályázni, van-e még keret?

 7. Érdeklődnék fűtéskorszerűsitésre konkrétan kondenzációs kazáncserére családi ház esetén létezik-e 2018 -évben pályázat?
  Köszönettel Vargáné

 8. Szeretnénk pályázatot be nyújtani a következőkre. Családi házunk palás,szeretnénk cserépre cserélni. A padlást leszigetelni. Van lakás takarékunk ami 2019 februárba jár le. Az összeg 760 ezer , van egy kis megtakarításunk, de ez nem fedezi a költségeket. Nyugdíjasok vagyunk, a kettőnk nyugdíja 205 ezer. Kérdésem hogy ilyen feltételekkel nyújthatunk-e be pályázatot ? Mikor és hogyan ? Köszönettel

Leave a comment

Your email address will not be published.


*